Konsultantai

 


 Mūsų komanda

01

Doc. dr. Gintaras Chomentauskas, Žmogaus studijų centro prezidentas, žurnalo „Psichologija Tau“ vyr. redaktorius, Lietuvos taikomosios psichologijos asociacijos prezidentas. Studijavo Vilniaus universitete, Maskvos M. Lomonosovo universitete, Kalifornijos šeimos studijų centre, JAV (California Family Study Center). Papildomai mokėsi pas pasaulinio garso psichoterapeutus V. Satir, C. Rogersą, F. Puceliką, R. Resnicką ir kt. Sertifikuotas „EuroPsy“ psichologas, licencijuotas Europos psichoterapijos asociacijos psichoterapeutas, Lietuvos psichoterapijos draugijos psichoterapeutas-mokytojas. Dirbo vizituojančiu profesoriumi JAV, stažavosi Vokietijoje, Suomijoje, Olandijoje, Ispanijoje. Turi daugiau nei 25 metų konsultavimo patirtį. Šiuo metu specializuojasi organizacijų strategijos, lyderystės, žmogiškųjų išteklių valdymo ir emocinio intelekto klausimais. Daugiau nei 40 mokymo programų autorius. Šių knygų autorius arba bendraautoris: „Psichologinė parama aukoms ir liudytojams bei jų apsauga teismo procese“ (2015), „Karjeros užrašai“ (2015), „Studentų karjeros valdymo gebėjimų lavinimas dėstytojui“ (2015), „Valstybės tarnautojų kompetencijų modelis ir jo taikymo metodika“ (2014), „Karjeros valdymo kompetencijų ugdymo vadovas“ (2014), „Asmeninės karjeros valdymas (studentui)“ (2014), „Asmeninės karjeros valdymas (dėstytojui)“ (2014), „Praktinis vadovas valstybės tarnautojų atrankos komisijoms“ (2012), „Išlaisvinta meilė“ (2012), „Grupinė psichoterapija Lietuvoje“ (1999), „Praktinės psichologijos pagrindai“ (1996), „Šeima vaiko akimis“ (1989, rusų k.), „Bendroji psichodiagnostika“ (1987, rusų k.), „Šeimos piešimo metodikos taikymas vaiko psichologiniams tyrimams“ (1983).
Tomo Piliponio nuotrauka, studija Fotolobis


02

Dr. Edita Dereškevičiūtėmagistro ir daktaro laipsnius įgijo Vilniaus universitete. Psichologijos akademijos Organizacinės psichologijos studijų krypties vadovė, Lietuvos taikomosios psichologijos asociacijos viceprezidentė, Žmogaus studijų centro Mokymų padalinio direktorė. Papildomai mokėsi geštaltinės psichologijos ir terapijos (R. Resnick, T. Burley, Gestalt Associates Training, Los Angeles), baigė emocinio intelekto mokymus konsultantams ir dėstytojams (D. Caruso, Jeilio universitetas), nuolat tobulina profesinę kompetenciją stažuotėse užsienyje. Sertifikuota „EuroPsy“ psichologė. Turi ilgesnę nei 20 metų mokymų ir organizacijų konsultavimo patirtį. Specializacija: veiklos valdymo, žmogiškųjų išteklių valdymo sistemų kūrimas ir diegimas, klientų aptarnavimo kokybės valdymas, kompetencijų modelių kūrimas ir diegimas, darbuotojų vertinimas, pokyčių valdymas ir karjeros vadyba. Veda mokymus vadovavimo ir lyderystės, žmogiškųjų išteklių valdymo, emocinės kompetencijos lavinimo, pokyčių lyderystės ir kitomis temomis. Yra šių knygų autorė arba bendraautorė: „Psichologinė parama aukoms ir liudytojams bei jų apsauga teismo procese“ (2015), „Karjeros užrašai“ (2015), „Studentų karjeros valdymo gebėjimų lavinimas“ (2015), „Karjeros valdymo kompetencijų ugdymo vadovas“ (2014), „Asmeninės karjeros valdymas (studentui)“ (2014), „Asmeninės karjeros valdymas (dėstytojui)“ (2014), „Valstybės tarnautojų kompetencijų modelis ir jo taikymo metodika“ (2014), „Praktinis vadovas valstybės tarnautojų atrankos komisijoms“ (2012), „Praktinės psichologijos pagrindai“ (1996).


psichologas'justinas'burokas 30.30Justinas BurokasJustinas Burokas, psichologas, psichodinaminės krypties psichoterapeutas, Žmogaus studijų centro partneris ir konsultantas, Psichologijos akademijos dėstytojas, Lietuvos taikomosios psichologijos asociacijos valdybos narys, Lietuvos psichoanalizės draugijos narys. Sertifikuotas „EuroPsy“ psichologas. Specializuojasi tarpasmeninės komunikacijos, streso fiziologijos ir psichologijos, streso valdymo, emocinio intelekto, komandų psichologijos, asmenybės raidos srityse. Veda mokymus privataus ir viešojo sektoriaus organizacijų personalui, konsultuoja vidurinio ir aukščiausiojo lygio vadovus žmogiškųjų išteklių valdymo klausimais, yra daugelio metodinių priemonių autorius bei bendraautoris. Teikia individualias psichologines ir psichoterapines konsultacijas, veda streso valdymo mokymus grupėms. Šių Knygų bendraautoris: „Asmenų aptarnavimo teismuose standartas“ (2015), „Teismų klientų aptarnavimo standartas“ (2014),  „Nacionalinės teismų administracijos klientų aptarnavimo standartas“ (2014),  „Studentų karjeros valdymo gebėjimų lavinimas (dėstytojui)“ (2014), „Lietuvos verslo paramos agentūros klientų aptarnavimo standartas“ (2012).


news_AB

Akvilė Balkienė, psichologijos magistrė (Mykolo Romerio universitetas). Žmogaus studijų centro konsultantė, Lietuvos psichologų sąjungos narė. Specializacijos sritys: mokymai (personalo atranka, efektyvi komunikacija, komandos formavimas, klientų aptarnavimas, konfliktų valdymas ir kt.), organizacijų tyrimai ir individualūs asmenų įvertinimai, darbuotojų atranka. Interesų sritys: pozityvioji, humanistinė, egzistencinė psichologija. 


 

bbNomeda Brazdžiūnaitė, psichologijos magistrė  (Vilniaus Universitetas), Žmogaus studijų centro konsultantė – ekspertė. Veiklos sritys: vadyba, darbuotojų efektyvumo vertinimas, darbuotojų atranka, karjeros pasikeitimų valdymas, darbuotojų ir vadovų mokymas. Sudaro ir realizuoja mokymo programas žmogiškųjų išteklių valdymo ir psichologijos, klientų aptarnavimo, komandos formavimo, dalykinio bendravimo, darbuotojų motyvacijos didinimo, idėjos pristatymo, vadovavimo temomis. Veda seminarus, naudodama video grįžtamąjį ryšį bei patyrimų metodą.


oDr. Jurgita Vizgirdaitėedukologijos daktarė (Kauno technologijos universitetas), komunikacijos mokslo magistrė (Belvju universitetas, JAV), žurnalo „Psichologija Tau“ redakcinės kolegijos narė ir straipsnių autorė, Tarptautinės komunikacijos asociacijos narė. Turi ilgametę dėstymo patirtį JAV ir Lietuvoje. Konsultuoja ir veda mokymus efektyvios komunikacijos, konfliktų valdymo, viešojo kalbėjimo, vadovavimo, komandos formavimo temomis. Stažavosi ir dirbo JAV. Skaito paskaitas užsienio universitetuose (Pôle Leonardo de Vinci universitetas, Prancūzija; Normandijos vadybos mokykla (Ecole de Management de Normandie), Normandija; Belvju universitetas – distancinio mokymo lektorė). Profesinės sritys: studijų kokybė ir dėstytojų akademinių kompetencijų ugdymas. Mokslinės sritys: mokymasis bendradarbiaujant, edukacinis įgalinimas, mokymosi aplinkos, tarpkultūrinė komunikacija.


visvaldasDoc. dr. Visvaldas Legkauskas, psichologijos magistro laipsnius gavo Kembridžo universitete (Anglija) ir Vytauto Didžiojo universitete. Stažavosi Kreitono (1995) ir Fordhamo (1996) universitetuose (JAV). Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto Bendrosios psichologijos katedros docentas. Knygų „Psichologijos įvadas“ (2001), „Socialinė psichologija“ (2008) ir „Savimonė psichologo požiūriu“ (2009), „Vaiko ir paauglio psichologija“ (2013) autorius. Specializuojasi socialinės psichologijos srityje.


olegas(1)

Olegas Lapinas, gydytojas, psichoterapeutas. Turi aukščiausią psichoterapeuto kategoriją, Lietuvos psichoterapijos draugijos mokytojo sertifikatą, psichoanalitinio psichoterapeuto ir psichodramos terapeuto sertifikatus. Specializuojasi psichoanalitinės psichoterapijos, psichodramos, šeimos konsteliacijos, NLP srityse. Šių knygų autorius arba bendraautoris: „Vienas megabaitas apie meilę“ (2008), „Ten ir atgal. Vienas megabaitas apie vaiką“ (2009), „Pasimatymai su šešėliu. Atsakymai į opiausius žmonijos klausimus“ (2009), „Santuokos alchemija“ (2015). Nuolatinis straipsnių žurnale „Psichologija Tau“ autorius.


zenonas(1)

Zenonas Streikus, psichologijos magistras, Lietuvos psichologų sąjungos prezidentas (1992–1995). Daugiau kaip 30 stambių tarptautinių ir nacionalinių konferencijų bei projektų organizavimo komitetų narys (1996–2015). Druskininkų miesto tarybos pirmininkas (1990–1995). Stažavosi JAV (1993, 1996). Personalo vadybos ir streso valdymo dėstytojas ekspertas. 1996-2016 Všį valstybes ir savivaldybų tarnautojų mokymo centro “Dainava” direktorius. 2006-2016 Druskininkų savivaldybės Tarybos narys.  2009-2016  švietėjiškos organizacijos  asociacijos “Šviesuva” tarybos narys. 


zydre arl(1)Žydrė Arlauskaitėpsichologijos magistrė, individualios psichodinaminės krypties psichoterapeutė, Lietuvos edukologijos universiteto dėstytoja, Vilniaus Žirmūnų gimnazijos psichologė. Kvalifikaciją kėlė Norvegijoje, Švedijoje, Danijoje, JAV, Islandijoje, Japonijoje, Naujojoje Zelandijoje. Lietuvos psichologų asociacijos, Tarptautinės mokyklų psichologų asociacijos, Lietuvos mokyklos psichologų draugijos ir Lietuvos psichoterapijos draugijos narė. Šių knygų autorė ir bendraautorė: „Kaip pasirengti egzaminui, kad nepritrūktų vienos nakties. Atrask mokymosi džiaugsmą. Praktinis vadovas“ (2014), „Kas liks tada, kai nebeliks nieko. Kitokios kelionės“ (2009).


elona(1)

Elona Ilgiuvienė, klinikinės psichologijos magistrė, psichoterapeutė, jungiškos krypties psichoanalitikė. Tarptautinės Jungo analitinės psichologijos asociacijos individualioji narė. Užsiima psichologijos praktika. Specializacija – C. G. Jungo analitinė psichologija.

 


 

erna petkute3(1)Erna Petkutė, psichologė, grupių analitikė. Baigusi Leningrado (Sankt Peterburgo, Rusija) universitetą, Grupinės analizės institutą (Heidelbergas, Vokietija), Geštalto, psichosintezės ir susiliejančio mokymo programą (Kristiansandas, Norvegija), Kauno medicinos universiteto psichoanalitinės psichoterapijos podiplomines studijas. Lietuvos grupinės analizės draugijos (LGAD) steigėja, buvusi prezidentė ir dabartinė narė, buvusi tarptautinės vaikų prievartos ir nepriežiūros prevencijos draugijos narė (ISPCAN), buvusi Lietuvos psichoanalizės draugijos narė, grupinės analizės instituto „Rasztow“ (Varšuva, Lenkija) narė, taip pat viena iš Paramos vaikams centro ir „Big Brothers Big Sisters“ Lietuvoje steigėjų. Šiuo metu dirba psichoterapeute ir projektų koordinatore Paramos vaikams centre, taip pat dėsto grupių ir individualią analitinę psichoterapiją Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto gydytojų tobulinimo centre. Kelių straipsnių apie grupinę analizę autorė.


rimgaudas

Ringaudas Ručys, rinkodaros ekspertas, reklamos agentūros rinkodaros ir administravimo vadovas. Nuolat kelia kvalifikaciją įvairiose tarptautinėse kompanijose. Specializacija – tarptautinių korporacijų ir vietos bendrovių rinkodaros kompanijų, strategijos ir prekių ženklų plėtojimas.


Norite tapti mūsų komandos nariu? Siųskite savo CV ir motyvacinį laišką adresu: office@humanstudy.lt

 

Jums gali būti įdomu