Darbuotojų paieška ir atranka


Ver­slo sėk­mę už­tik­ri­na dar­buo­to­jų pro­fe­sio­na­lu­mas ir efek­ty­vus jų įsi­lie­ji­mas į ko­man­dos dar­bą. Daž­nai spren­di­mas įdar­bin­ti tu­ri il­ga­lai­kį po­vei­kį – tei­gia­mą ar­ba ne­igia­mą – vi­sos įmo­nės veik­los re­zul­ta­tams.


Žmo­gaus stu­di­jų cen­tre at­lie­ka­mos 2-jų ti­pų at­ran­kos:

1. At­vi­roji at­ran­ka – tai universalus ir patikrintas būdas rasti ir atrinkti naujus darbuotojus.
  • Mes nuodugniai išsiaiškinsime jūsų poreikius bei pateiksime ekspertų požiūrį (pareigos, būtina kompetencija, pageidaujami asmens bruožai ir kt.)
  • Suderinsime su jumis darbo skelbimo tekstą ir sukursime skelbimo maketą.
  • Iš mums atsiųstų CV į pokalbį pasikviesime reikalavimus atitinkančius kandidatus. Kandidatai bus testuojami bei dalyvaus pokalbyje su mūsų konsultantu.
  • Geriausiai jūsų poreikius atitinkančius kandidatus pristatysime jums.
  • Jūs spręsite, kurį kandidatą pasirinkti.
  • Atsižvelgdami į terminus (t. y. ar greitai jums reikalingas naujas darbuotojas), suteiksime jums 6 arba 3 mėnesių garantijas.
2. Tie­sio­gi­nė pa­ieš­ka – tai kryptingesnis ir ilgiau trunkantis darbuotojo paieškos būdas.
  • Mes nuodugniai išsiaiškinsime jūsų poreikius bei pateiksime ekspertų požiūrį (pareigos, būtina kompetencija, pageidaujami asmens bruožai, dabartinė darbovietė, patirties sritys ir kt.)
  • Mes ieškome jūsų pageidavimus atitinkančio kandidato toje verslo srityje, kurios pageidaujate jūs.
  • Geriausiai jūsų poreikius atitinkančius kandidatus pristatome jums.

Daugiau informacijos apie teikiamas paieškos ir atrankos paslaugas:
recruitment@humanstudy.lt

arba
Tel.: (8 5) 262 67 63,
faksas: (8 5) 262 76 71.
El. paštas: office@humanstudy.lt

Jums gali būti įdomu