Darbuotojų vertinimas


Mes nustatome darbuotojų kompetenciją, stipriąsias puses ir tobulėjimo galimybes. Įvertinę teikiame rekomendacijas dėl mokymų ir konsultuojame visais personalo vadybos klausimais.


Vertinimo procesas vyksta trimis etapais:

1. Testai
Darbuotojui pateikiamas testų kompleksas, kuris padeda nuodugniai pažvelgti į darbuotojo asmenines savybes, įvertinti intelektinius gebėjimus ir darbui reikalingas kompetencijas. Įvertinimui yra naudojami tokie testai kaip bendrųjų mąstymo gebėjimų testas, CHPP (Complete Human Personality Profile) metodika, karjeros motyvacijos testas, asmenybės testas, komandos vaidmenų testas.

Siekiant, kad įvertinimas būtų įvykdytas greitai, o vertinamas asmuo būtų kuo mažiau atitraukiamas nuo savo tiesioginių pareigų, kai kurios Įvertinimo centro užduotys gali būti pateikiamos naudojantis Universalia Testavimo Sistema™. Tai yra profesionalus įrankis, leidžiantis darbuotojui pildyti testus ir atlikti užduotis internete jam patogiu metu.

2. Interviu
Interviu yra vykdomas pagal specialų „Sėkmės veiksnių“ metodą, kuris leidžia nustatyti asmens atitikimą kritiniams veiksniams, lemiantiems veiklos sėkmę konkrečioje organizacijose ir pozicijoje.

3. Elgesio užduotys (individualios ir / arba grupinės)
Vertinamajam pateikiamos sumodeliuotos praktinės situacijos, artimos realiai darbe vykdomoms užduotims (pvz., derybų, veiklos planavimo ir pan.).


Įvertinimo rezultatas
Remiantis nustatytais vertinimo kriterijais, pateikiama išvada raštu apie įvertinto vadovo tinkamumą pozicijai kartu su rekomendacija apie tobulintinas kompetencijas. Ataskaitoje pateikiami ir kiekybiniai, ir kokybiniai įvertinimo rezultatai.


Daugiau informacijos apie teikiamas vertinimo paslaugas:

arba
Tel.: (8 5) 262 67 63,
faksas: (8 5) 262 76 71.
El. paštas: office@humanstudy.lt

Jums gali būti įdomu